Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και άκρως αποτελεσματική θεραπεία, η οποία εστιάζει σε πρακτικές στρατηγικές και τεχνικές για την διαχείριση των προβλημάτων.

Η θεραπεία αυτή στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων, μέσω της αναγνώρισης του τρόπου με τον οποίο οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά αλληλεπιδρούν.

Βασική αρχή της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής θεραπείας είναι πως, δεν είναι τα ίδια τα γεγονότα που μας δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις (σκέψεις), επηρεάζει το πως νιώθουμε (συναισθήματα) και το πως αντιδρούμε σ’ αυτές (συμπεριφορά).

Στόχος της θεραπείας είναι, ο εντοπισμός των δυσάρεστων και δυσλειτουργικών σκέψεων και πεποιθήσεων που κρύβονται πίσω από δυσάρεστα συναισθήματα και η αντικατάσταση τους από περισσότερο ρεαλιστικές και προσαρμοστικές σκέψεις και πεποιθήσεις έτσι ώστε, να επιτευχθεί η ομαλοποίηση του συναισθήματος και η ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Πρόκειται για μία επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική διαδικασία η οποία έχει αποδειχθεί ως η πλέον αποτελεσματική θεραπεία παγκοσμίως.

Είναι βραχεία και εγγυάται τη γρήγορη ανακούφιση των συμπτωμάτων, βασίζεται στην ενσυναίσθηση, την ειλικρίνεια και τη συνεργατικότητα θεραπευτή – θεραπευόμενου, παρέχει δομημένες συνεδρίες προσανατολισμένες στους στόχους του θεραπευόμενου και εστιάζει στο ‘εδώ και τώρα’ με σκοπό να δίνει λύσεις στο παρόν με κάποιες αναφορές και συνδέσεις με το παρελθόν.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται στο να γίνει ο θεραπευτής του εαυτού του μέσω της παροχής εργαλείων γνώσης, τις οποίες θα μπορεί να χρησιμοποιεί και μετά το πέρας της θεραπείας, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έτσι ώστε, να αντιμετωπίζει με επιτυχία οποιοδήποτε πιθανό μελλοντικό πρόβλημα.